Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Naziv projekta: „Internacionalizacija poslovanje poduzeća Boya d.o.o.“

Referentna oznaka ugovora: KK.03.2.1.16.0157

Naziv korisnika: Boya d.o.o. 10000 Zagreb, Heinzelova 21

Ukupna vrijednost projekta:  359.760,00 kn

EU bespovratna sredstva: 302.198,40 kn

Projekt je sufinanciran iz: Europskog fonda za regionalni razvoj

Razdoblje provedbe projekta: 01.10.2019. do 01.03.2021.

Kontakt osoba: Maja Mesić, direktorica

Kratak opis projekta: 

Poduzeće Boya d.o.o. bavi se proizvodnjom inovativnih pastelnih bojica za crtanje. Boya je hrvatski brend i kreativna vizija zagrebačke dizajnerice Maje Mesić. U sklopu projekta, te u cilju međunarodne konkurentnosti i nove poslovne suradnje,  Boya d.o.o. će nastupiti na CreativeWorld sajmu u Frankfurtu (2020. i 2021.) kako bi se Boya bojice diversificirale na ciljana tržišta kao što su: zemlje Skandinavije, Francuska, Kanada, Australija, SAD, Novi Zeland i Južnoafrička Republika. Ulaskom na spomenuta tržišta, pdouzeće Boya d.o.o. će doprinijeti  povećanju sposobnosti hrvatskog gospodarstva povećanjem udjela MSP-ova u ukupnom izvozu roba i usluga

S tim ciljem je Boya d.o.o. 31. kolovoza 2019. godine potpisala Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta  i Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije u svrhu provedbe projekta pod nazivom „Internacionalizacija poslovanje poduzeća Boya d.o.o.; Referentni  broj ugovora KK.03.2.1.16.0157.  Provedba projekta sufinancirana je iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020 u sklopu poziva Internacionalizacija poslovanja MSP-ova- Faza 2.

Svrha projekta: jačanje međunarodne konkurentnosti i povećanje mogućnosti poslovne suradnje s inozemnim partnerima.

Cilj projekta: sudjelovanje na stranim sajmovima na kojima se predstavljaju proizvodi Boye d.o.o. u cilju internacionalizacije poslovanja.

Aktivnosti projekta uključuju:

  • Nastup na međunarodnom sajmu Creativeworld u 2020.g
  • Nastup na međunarodnom sajmu Creativeworld u 2021.g.
  • Upravljanje projektom
  • Provedba pšromidžbe i vidljivosti

Očekivani rezultati projekta su:   

  • Uspješna provedba projekta bespovratnim i vlstitim sredstvima
  • Povećanje prihoda od prodaje za 21%
  • Povećanje prihoda od izvoza za 100%
  • Povećanje od 1 MSP koje je primilo potporu za internacionalizaciju poslovanja

Informacije o projektu:

Kontakt osobe za više informacija: maja@boya.hr

KONTAKTI POSREDNIČKIH TIJELA

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Ulica grada Vukovara 78

10000 Zagreb, Hrvatska

Tel: +385 01 6106 111

Email: info@mingo.hr

Web: http://www.mingo.hr/

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

Ksaver 208

10000 Zagreb, Hrvatska

Tel: +385 1 488 10 15

Email:press@hamagbicro.hr

Web: http://www.hamagbicro.hr/

Za više informacija o EU fondovima posjetite:

http://www.strukturnifondovi.hr/

Sadržaj materijala isključiva je odgovornost poduzeća Boya d.o.o. Zagreb