Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

 

Naziv projekta: „Povećanje proizvodnog kapaciteta i smanjenje troškova proizvodnje boya
bojica u svrhu povećanja izvoza“

Referentna oznaka ugovora: KK.03.2.1.06.1392
Naziv korisnika: Boya d.o.o. 10000 Zagreb, Heinzelova 21
Ukupna vrijednost projekta: 440.020,00 HRK
EU bespovratna sredstva: 300.000,00 HRK
Projekt je sufinanciran iz: Europskog fonda za regionalni razvoj
Razdoblje provedbe projekta: 01.10.2017 do 1.04.2019.
Kontakt osoba: Maja Mesić, direktorica

Kratak opis projekta:
Poduzeće Boya d.o.o. iz Zagreba je 24. listopada 2017. godine potpisalo Ugovor o dodjeli
bespovratnih sredstava s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta i Hrvatskom agencijom
za malo gospodarstvo, inovacije i investicije u svrhu provedbe projekta pod nazivom „Povećanje
proizvodnog kapaciteta i smanjenje troškova proizvodnje Boya bojica u svrhu povećanja izvoza“,
Referentni broj ugovora KK.03.2.1.06.1392. Ukupna vrijednost projekta je 440.020,00 HRK, od čega
su bespovratna sredstva 300.000,00 HRK. Provedba projekta sufinancirana je iz Europskih strukturnih
i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020 iz Poziva E-impuls. Razdoblje provedbe
projetka je od 01.10.2017 do 1.04.2019.
Opći cilj projekta: nabava stroja za proizvodnju Boya bojica radi povećanja proizvodnog kapaciteta i
smanjenja proizvodnih troškova, te poslovi međunarodne intelektualne zaštite sa
ciljem povećanja izvoza.

Specifični ciljevi projekta su:
• Osiguranje trajnosti poslovanja i povećanje produktivnosti proizvodnje kupnjom novog stroja
• Razvoj postojećeg i novog proizvoda kroz nabavu nove opreme za automatsku proizvodnju
Boya pastela čime će se otvoriti nova tržišta
• Jačanje konkurentnosti tvrtke na nacionalnom i međunarodnom tržištu

• Unaprijeđenje cjelokupnog procesa proizvodnje koji će omogućiti uštedu proizvodnje i
povećati proizvodnju
• Očuvanje postojećih i otvaranje novih radnih mjesta uvođenjem nove proizvodne linije.
Aktivnosti projekta uključuju:
• Proširenje postojećeg kapaciteta kroz ulaganje u novi stroj za izradu Boya Bojica sa ciljem
izlaska na strano tržište.
• Poslovi intelektualne zaštite
Očekivani rezultati projekta su unapređenje postojeće proizvodnje te uvođenje nove proizvodne
palete, jeftinija proizvodnja, te u konačnici niža cijena za kupca, što će rezultirati većim proizvodnim i
prodajnim kapacitetima, većom prodajom, povećanjem prihoda poduzeća Boya d.o.o, dugotrajan
rast i razvoj poduzeća, te mogućnost zapošljavanja novih djelatnika.
Informacije o projektu:
Kontakt osobe za više informacija: maja@boya.hr

KONTAKTI POSREDNIČKIH TIJELA
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta
Ulica grada Vukovara 78
10000 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 01 6106 111
Email: info@mingo.hr
Web: http://www.mingo.hr/
Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije
Ksaver 208
10000 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 1 488 10 15
Email:press@hamagbicro.hr
Web: http://www.hamagbicro.hr/
Za više informacija o EU fondovima posjetite:
http://www.strukturnifondovi.hr/
Sadržaj materijala isključiva je odgovornost poduzeća Boya d.o.o. Zagreb

Narudžbe u Inozemstvo / International Buyers >>> http://boyacrayons.com

x