Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Naziv projekta: „Povećanje proizvodnog kapaciteta i smanjenje troškova proizvodnje Boya bojica u svrhu povećanja izvoza“

Referentna oznaka ugovora: KK.03.2.1.06.1932

Naziv korisnika: Boya d.o.o. 10000 Zagreb, Heinzelova 21

Ukupna vrijednost projekta: 440.020,00 HRK

EU bespovratna sredstva: 248.838,96 HRK

Projekt je sufinanciran iz: Europskog fonda za regionalni razvoj

Razdoblje provedbe projekta: 01.10.2017 do 1.04.2019.

Kontakt osoba: Maja Mesić, direktorica

Kratak opis projekta:

Poduzeće Boya d.o.o. iz Zagreba je 24. listopada 2017. godine potpisalo Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta i Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije u svrhu provedbe projekta pod nazivom „Povećanje proizvodnog kapaciteta i smanjenje troškova proizvodnje Boya bojica u svrhu povećanja izvoza“, Referentni broj ugovora KK.03.2.1.06.1392. Ukupna vrijednost projekta je 440.020,00 HRK, od čega su bespovratna sredstva 248.838,96 HRK. Provedba projekta sufinancirana je iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020 iz Poziva E-impuls. Razdoblje provedbe projetka je od 01.10.2017 do 1.04.2019.

Opći cilj projekta: nabava stroja za proizvodnju Boya bojica radi povećanja proizvodnog kapaciteta i

smanjenja proizvodnih troškova, te poslovi međunarodne intelektualne zaštite sa

ciljem povećanja izvoza.

Specifični ciljevi projekta su:

  • Osiguranje trajnosti poslovanja i povećanje produktivnosti proizvodnje kupnjom novog stroja
  • Razvoj postojećeg i novog proizvoda kroz nabavu nove opreme za automatsku proizvodnju Boya pastela čime će se otvoriti nova tržišta
  • Jačanje konkurentnosti tvrtke na nacionalnom i međunarodnom tržištu
  • Unaprijeđenje cjelokupnog procesa proizvodnje koji će omogućiti uštedu proizvodnje i povećati proizvodnju
  • Očuvanje postojećih i otvaranje novih radnih mjesta uvođenjem nove proizvodne linije.

Aktivnosti projekta uključuju:

  • Proširenje postojećeg kapaciteta kroz ulaganje u novi stroj za izradu Boya Bojica sa ciljem izlaska na strano tržište.
  • Poslovi intelektualne zaštite

Očekivani rezultati projekta su unapređenje postojeće proizvodnje te uvođenje nove proizvodne palete, jeftinija proizvodnja, te u konačnici niža cijena za kupca, što će rezultirati većim proizvodnim i prodajnim kapacitetima, većom prodajom, povećanjem prihoda poduzeća Boya d.o.o, dugotrajan rast i razvoj poduzeća, te mogućnost zapošljavanja novih djelatnika.

Informacije o projektu:

Kontakt osobe za više informacija: maja@boya.hr

 

KONTAKTI POSREDNIČKIH TIJELA

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Ulica grada Vukovara 78

10000 Zagreb, Hrvatska

Tel: +385 01 6106 111

Email: info@mingo.hr

 

Web: http://www.mingo.hr/

 

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

Ksaver 208

10000 Zagreb, Hrvatska

Tel: +385 1 488 10 15

Email:press@hamagbicro.hr

Web: http://www.hamagbicro.hr/

Za više informacija o EU fondovima posjetite:

http://www.strukturnifondovi.hr/

Sadržaj materijala isključiva je odgovornost poduzeća Boya d.o.o. Zagreb